Hieman erilainen säästölista poliitikkojen vapaaseen käyttöön

Ei tarvita verojen korotuksia, ei terveydenhoidon palveluiden leikkaamista, ei eläkkeelle siirtyvän ja varmasti oman osuutensa tehneen väestönosan mollaamista ja syyllistämistä, jotta päästään lyhentämään valtion ja kuntien velkataakkaa ja taloudentasapainoitusta. Huomaa että en kirjoittanut hyvinvointipalveluista mitään, koska siellä on tarvetta leikata, ei rahaa lykkäämällä ketään motivoida opiskelemaan tai työtä tekemään. Myöskin hyvätuloisille ei tule maksaa mitään valtionavustuksia.

Eli miten edellä kirjoitettu voidaan toteuttaa:

1. Torjutaan HARMAATA TALOUTTA muuttamalla lainsäädäntöä esim. kansainvälisen sijoitustoiminnan tuotoista niin, että niistä saadaan pääosiltaan verotuloa. Eduskunnan talousvaliokunnan tilaaman raportin mukaan jopa 90% tuotoista jätetään ilmoittamatta verottajalle.

2. Samaisen raportin mukaan HARMAA TALOUS on lisääntynyt entisestään etenkin rakennus-, ravintola- ja kuljetusaloilla.

3. Valvontaan pitää panostaa ja siihen on varaakin koska talouvaliokunnan raportin mukaan HARMAAN TALOUDEN kokonaismäärä voi olla (tai on vähintään) 10 – 14 miljardia Euroa. Vertailuksi voisi mainita, että hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin uppoaa ”huimat 15 miljardia Euroa vuodessa” ja koko ensi vaalikauden säästötavoitteeksi virkamiehet asettavat noin 10 miljardia Euroa.
Ei tarvita kovin suurta oppiarvoa kun osaa laskea 4 x 14 miljardia = 56 Miljardia Euroa, vaikka PISA-tutkimukset osoittavatkin laskutaidon heikkenemistä.
Virkamiehet töihin lämmittämästä tuolejaan ja jalkautumaan tai vaihtoon. Yksi erittäin hyvä resurssi jalkautettuun valvontaan ovat työttömät poliisit ja annetaan pojille vielä kunnon tuotantopalkkio saavutettujen tulosten perusteella. Tulosta syntyy kunhan kierretään työmaita, ravintoloita jne. ennakkoon ilmoittamatta ajankohtaa ja mahdollisimman epäsäännöllisesti parin viikon välein.

4. Hommaa ei hoideta eduskunnassa lyhenteistä kinaamalla ja jaskaa jauhamalla, eikä SAK:n kymmenien kohtien listoilla vaan elefantti on syötävä pieninä palasina ja TÖITÄ tekemällä eikä höpöttämällä.

5. Poliitikoilta ja virkamiehiltä toki vaaditaan myöskin kykyä ja uskallusta tehdä päätöksiä, sillä siellä ohjekirjan sivulla 165 sanotaan, että veemäisetkin työt on tehtävä.

5 kommenttia artikkeliin “Hieman erilainen säästölista poliitikkojen vapaaseen käyttöön”
 1. avatar Tomi sanoo:

  Harmaaseen talouteen puuttuminen on kaikin puolin kannatettavaa jo yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuudenkin vuoksi mutta velkaantumisen kasvulle se ei valitettavasti kykene tulppaa laittamaan riittävän nopeassa aikataulussa. Muutokset tapahtuvat hitaasti ja osittain asenteiden muutoksen kautta, joten niille ikäville leikkauksille on huutava tarve.

  Työn tekeminen pitäisi saada kannattavaksi tuloloukuista luopumalla. Oikeudemukaisuutta on sekin, että yhteiskunta saataisiin työmyönteiseksi – nythän tukijärjestelmät ajavat yksilöt kokonaisuuden kannalta epätoivottaviin ratkaisuihin. Paljon puhutaan oikeudenmukaisuudesta yksilöä kohtaan mutta vähemmän kiinnitetään huomiota järjestelmän pitkän aikavälin vaikutuksiin. Työmyönteisyys (tai laajemmin, ahkeruusmyönteisyys) olisi pitkän aikavälin voimavara. Nykypolitiikka tuottaa passiivisia kansalaisia, joiden siivet katkotaan jo turhan aikaisessa vaiheessa.

  Poliitikoilta vaadittaisiin nyt rehellisyyttä; äänestäjilleen ja itselleen. Ikäviä aikoja on edessä niin kunnissa kuin valtakunnankin tasolla. Äänestämään mennään taas huppu päässä.

 2. avatar Jur.kand. sanoo:

  HARMAA TALOUS JA PERUSSUOMALAISTEN MUUTOSOHJELMA

  Verohallituksen eräs yksikkö tuotti 1990-luvulla tutkimuksen, jonka mukaan harmaa talous on yhtä lailla ruiske kansantalouteen, koska raha valuu varsin pian hyödyntämään sitä ei-harmaata taloutta ja kerryttämääön verotuloja, välittömiä, välillisiä, ja veronluonteisia maksuja ynnä lisäämään avointa työllisyyttä. Tutkimus salattiin ja vedettiin nopeasti piiloon.

  Perussuomalaisia kiitettäköön siitä, että se ensimmäisenä puolueena on uskaltanut vuoden 2011 talousarvioesityksen ryhmäpuheenvuorossa ryhmänjohtajansa, varatuomari/kansanedustaja Raimo Vistbackan suulla lausua selkeät suuntaviivat, myös menonleikkaukset tulevana vaalikautena. Kas näin netistä riipaistuna päälinjat puheenvuorosta:

  1. Avustusrahojen kaataminen Euroopan unionin horjuviin kansantalouksiin lopetettava. Ylisuuria korkoja perineitä pankkeja ei tule pelastaa. Ennen pitkää heikot taloudet on irrotettava eurosta. Unionin peruskirjan 125. artiklan mukaan jäsenmaat eivät vastaa toistensa veloista.

  2. Valtion tuottavuusohjelma ja sen tukeminen lopetettava. Henkilökunnan mekaaninen vähentäminen alenevin henkilötyövuositavoittein ei voi olla itsetarkoitus.

  3- Keski-iältään 88-vuotiaiden veteraanien ja kotirintamanaisten asiat kuntoon kuntoutuksineen. Sotilasvammalain haitta-asteeseen perustuvat prosenttirajat on poistettava, niiden jättäessä joka toisen sotainvalidin kaikkien tukien ulkopuolelle.

  3. Omaishoidon tuki tehdään subjektiiviseksi oikeudeksi ja siirretään kunnilta Kelan kontolle.
  4. Perustienpitoon ja perusradanpitoon lisäpanostus. Esim. Pohjanmaan maakuntien alueella ei ole päällystetty/perusparannettu soratieitä valtion rahoilla pian viiteentoista vuoteen. Pitkien etäisyyksien harvaanasutussa maassa hyväkuntoinen tie- ja rataverkosto on edellytys tasa-arvoiselle kohtelulle ja tuo uusia yrityksiä kehitysalueille.

  5. Epäonnistunut maahanmuuttopolitiikka remonttiin, jolloin turvapaikkaturismista ja yli-ikäisistä ns. ankkurilapsista päästään ja ryhmien saamat kohtuuttomat edut voidaan leikata.

  6. Vangit omiin kotimaihinsa tuomioitaan istumaan, jolloin vankeinhoitokustannukset saadaan merkittävästi alenemaan.
  7. Terveellistä lähiruokaa. Unionin suurtilalinja ei ole auttanut talonpoikiamme. Maataloustulo pienenee jo vuonna 2010 15 prosenttia. Lähiruoka on paitsi terveellistä, myös pitämässä koko maan asuttuna.

  8. Metsien hoito. Vaje Kemera-rahoituksessa sekä energiapuun sekä energiarangan talteenotossa ovat myös heikentäneet maaseudun työllisyyttä.

  Perussuomalaisten vaaliohjelma ja talousarvion 2011 korjausesitykset ja leikkaukset ovat selkokieltä ja siksi tavalliselle kansallekin ymmärrettävää kieltä. Niinpä Etelä-Saimaan, Kouvolan Sanomien ja Kymen Sanomien 17.12 julkaisemassa gallupissa perussuomalaisten kannatus on Kymen vaalipiirissä jo 18,9 prosenttia, jopa neljä prosenttia ohi keskustan, luvaten jopa kolmea kansanedustajaa. Missä viipyvät koko maan gallupit?

  Muuten julkituotu perussuomalaisten linjaus on selkeästi kansallinen. Se kai on sitä populismia (poliittinen ideologia, vrt populus, lat., kansa, kansakunta, rahvas).

 3. avatar Riitta Nyqvist sanoo:

  Tervehdys!
  Harmi, että Vistbacka jättää eduskunnan.
  Arkadian keittiöstä saamani tiedon mukaan, hän on ahkera puurtaja kansanedustajan duunissaan.
  T. Riitta

 4. avatar Jur.kand. sanoo:

  HÄMEENLINNAN KESKUSTAN TERVEYSASEMALLE EDES PARI HAMMASLÄÄKÄRIÄ!

  Vain muutaman tunnin päivystys auttaa vain vähäistä määrää Hämeenlinnan keskustan alueen särkypotilaita. Hammaslääkärit ovat kuulemma kaikonneet Hattulaan ja Janakkalaan. Hämeenlinnan kansanedustajaehdokkaat eivät kanna huolta arjen ongelmista; eivät osaa priorisoida arjen tarpeita. Miten sitten valtakunnantasolla eduskunnassa osaisivat? Hattulassa ja Janakkalassa ei kansanedustajaehdokkaidenkaan tarvitse luvata HPK:lle miljoonia. Näissä kunnissa hampaanhoitokin pelaa. Vanhukset tarvitsevat erityisesti hampaanhoidon päivittämistä leikkausten varalle. Hammaslääkäreitä saa kyllä Hämeenlinnaankin, jos halutaan maksaa vähän ylimääräistä pitkien päivien työstä. Onhan kiekkoliigallekin riittänyt isosti rahaa. Miten on kiekkofanit Kiemunki ja Rautio? Löytyiskö rahaa kiireelliselle hammashoidolle? Puoli vuotta on kolarista ja hammasvaurioista eikä kaupungista saa tähän vaivaan apua. Yksi hammas on jo menetetty lisää vain hoidon puutteen vuoksi. Pitäisikö siirtyä vaalipropagandassakin käytännön tasolle ja luvata vaikka hammashoitopalveluja kriittisen tilanteen vuoksi? Eikö asia kiinnosta edes naiskansanedustajaehdokkaita Marianne Koivisto, Lulu Riikonen? Viimeksi loppukesästä oli Hämeenlinnan kaupungin alueella 2000 hengen jonot kyseiseen palveluun; entä nyt kansanedustajaehdokkaat? 2000 hoitoa tarvitsevaa vastaa puolta jääkiekkohallia rääkyviä faneja.

 5. avatar Jur.kand. sanoo:

  SAILAKSEN LEIKKAUSLISTASTA
  Valtiosihteeri Raimo Sailas, 65, esitti sairaslomaltaan Ilta-Sanomissa 5.1.2011 paljolti samansuuntaisia budjetin leikkauskohteita kuin Raimo Vistbacka parin kolmen viikon takaisessa perussuomalaisten budjetin 2011 esityksessä: Sailas vaati mm. työurat pidemmiksi ja vierasmaalaiset vangit mm. virolaiset, oman maansa vankiloihin tuomioitaan kärsimään. Opintososiaaliset edut, mm. halvat opiskelija-asunnot Helsingin ja muiden yliopistokaupunkien keskustoissa ja halvan opikelijaruoan saadakseen opintoja on venytetty jopa lähelle eläkeikää, mikä paljastui kahden vuoden takaisessa harmaahapsisten massamaisterivalmistujaisissa.

  Vain asukasluvultaan Pietarin kokoisessa maassa Suomessa on sairaanhoitopiirejä 20, vaikka Sailas on niitä vuosikausia vaatinut supistettavaksi jopa korkeintaan viiteen. Kun armeijan kriisivahvuus ollaan pudottamassa 350 000 miehestä 250 000:een, voidaan korpivaruskuntiakin vähentää. Energia- ja ilmastopolitiikan vouhotuksessa on yritystukiaisia lisätty melkoisesti. Valtion suora rahallinen tuki hallintokuluineen on 1,1 miljardia euroa. Kunnille suruttomasti jaetut tuet Sailas haluaa myös leikattaviksi, koska viiden vuoden suojatyöpaikat kuntaliitosten yhteydessä ja liitoskuntien virkamiesten palkkojen nosto kalleimman liitoskunnan tasolle, mm Hämeenlinnassa, on kasvattanut valtion menoja kunnille merkittävästi. Kuka silloin ylijäämävirkamiehistä malttaa lähteä vapaaehtoisesti eläkkeelle, kun voi vielä vuosia kasvattaa eläkepottiaan. Asumisen suora tuki ja verotuki tekivät 2009 6,3 miljardia euroa eli huikeat 38 miljardia markkaa., mikä osaltaan nosti asuntojen hintatasoa veronmaksajien kustannettavaksi.

  On totisesti, mistä leikata ja mällätä! Miksi puolueet ja kansanedustajaehdokkaat nyt oikein pihtaavat leikkausesityksiään? Eikö kynä luista? Nyt näyttöä viimeistään kirjoitustaidosta, arv. ehdokkaat!

Jätä kommentti

css.php